Sunday, September 27, 2009

विजयदशम्याः शुभाषयाः

सर्वेभ्यो नमः ।

नवरात्रस्य समाप्तस्य कालः अस्ति । अस्य महोत्सवस्य अन्तिमदिनं विजयदशमी इति वयम् सम्यक् जानीमः । अस्मिन् पर्वदिने सर्वेभ्यो हृदयपूर्वकाः शुभाषयाः । अशुभस्य पराजयं भवतु विजयं शुभस्य भवतु इति प्रार्थना ।

भवदीयः
हरिः